از طرفِ    شهریار حنیفه

به‌بهانه‌ی فیلم درخت گلابی وحشی: بیلگه جیلان و سینمای ایران

طرح یک پیشنهاد به بهمن کیارستمی: اِکسُدوس

To Morgan Neville

short review about an Alien

مستند The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound/ اندی وارهول/ چند نکته‌ی کوتاه

«حسن کچل»، ساخته علی حاتمی/ پرده‌خوانی، پرده‌داری

حشراتِ شوانکمایر: همینی که هست

with Butterflies

مردی که وصیت‌نامه‌اش را در فیلم گذاشت: شورش در شهر

به‌بهانه‌ی فیلم هجوم: این‌ها را می‌نویسم که یادم بمونه


1 2 3 4 5 7       /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )