از طرفِ    شهریار حنیفه

Seabed

سینما: بدون‌عنوان

سخنی با جوانان (درباره‌ی ترجمه‌ی فیلم‌ها)

خُرده‌کیک‌های جامانده‌ی تَهِ فِر

اِتود: برخی چیزهای صد سالِ اوّل

نگاهی بر «فیل»؛ تاریکْ‌روشنی (دَمْ‌دَمای قشنگِ به قتل رسیدن)

Nocturne in Blue and Green, mouvementée

نگاتیو: تابستان طولانی

«آیریش‌مَن» ِ اسکورسیزی: اون بلد نیست یه داستان عاشقانه بسازه

سرگردانی‌های پساآلیسی؛ در سرزمین عجایب


1 2 3 7       /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )