از طرفِ    شهریار حنیفه

Nocturne in Blue and Green, mouvementée


Nocturne in Blue and Green, mouvementée

Nocturne in Blue and Green, mouvementée
A Film By  Shahriar Hanife

نوکتورن در آبی و سبز، مووْمُنتی :Translation
(توضیح بیشتر–>
واژه‌ی فرانسوی «مووْمُنتی» اغلب به‌غلط پرتحرک بودن، پرجنب‌وجوشی، و پرحادثه ترجمه شده اما معنای لغویِ دقیقِ آن «به حرکت درآمده» است و استفاده از آن در نوشتارِ سینمایی‌نویس‌ها نه به‌منظور «تصویر متحرک سینمایی» و بل درجهت اِلقای ایده‌ی «تصویری که به حرکت درآمده» به کار برده می‌شود.)

Runtime: 8:21
External Links: IMDb , Vimeo

March. 2020Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )