از طرفِ    شهریار حنیفه

«آیریش‌مَن» ِ اسکورسیزی: اون بلد نیست یه داستان عاشقانه بسازه

برای 55 ساله شدنش؛ «گرترود»، جسدی که می‌سراید

در جستجوی مکان‌های ازدست‌رفته

حشراتِ شوانکمایر: همینی که هست

مستند «هیچکاک/تروفو»: فیلتر خنک

یادداشتی بر خاطرات شهر ساحلی: رقص خاطره‌ها

Scénario: Smitten it means lover

سناریو: دچار یعنی عاشق

به‌بهانه‌ی 60 ساله شدنِ تعطیلات تابستانی/ ونیز: سینما و خاطره

بهای عشق: نگاهی کوتاه به فیلم ازیو ترات (کال تشپ، تشپ کال)


      /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )