از طرفِ شهریار حنیفه

«گاهی» خوب است چشم‌مان را روی بعضی چیزها نبندیم!

با ویلیام شکسپیر؛ در رویای نیمه‌شب‌های تابستانی.

نگاهی به «پیاده‌روی» ِ زمه‌کیس: زمه‌کیس با ما، ما با زمه‌کیس

باد ما را با خود خواهد برد

یادداشتی بر خاطرات شهر ساحلی: رقص خاطره‌ها

مستند مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله/ عجب اندر عجب اندر عجب اندر عجبی

Cinema Self

«تو خوابیدی، نیکول» از دریچه یک سکانس/ سبک‌باریِ غم

تیتراژ در آثار وودی آلن: تو دقیقاً به چی اعتقاد داری؟!

Scénario: Smitten it means lover


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد / در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )