از طرفِ   شهریار حنیفه

سهراب شهیدثالث: یک دیدگاه انتقادی

Strange man

٧٦ دقیقه و ١٥ ثانیه با عباس کیارستمی/ یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد

به بهانه هفتادساله شدنش: محبوبِ من کلمنتاین

مستند «هیچکاک/تروفو»: فیلتر خنک

مینور/ماژور، حوالی فیلمساز

Nightly Prowls: Killing of the Affair

درود بر سزار! حضور الهی باید فیلمبرداری شود!

«گاهی» خوب است چشم‌مان را روی بعضی چیزها نبندیم!

با ویلیام شکسپیر؛ در رویای نیمه‌شب‌های تابستانی.


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد       /      در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )