از طرفِ   شهریار حنیفه

مردمان پرنده/ پایان خوشِ یک فیلم

شب‌های سپیدِ پستچی، ساخته آندری کانچالوفسکی، با شرکت ماهی‌گیران سیسیلی

حرف‌ها

سه دکمه/ آنیس واردا/ توّلدی دیگر

نگاهی به فیلم سیه‌رانوادا، ساخته کریستی پویو/ مهمان

Lim of a (frame)

نقد فیلم «زمانی دیگر»/ خطر! خطر! غیرفیلمساز!

سهراب شهیدثالث: یک دیدگاه انتقادی

Strange man

٧٦ دقیقه و ١٥ ثانیه با عباس کیارستمی/ یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد       /      در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )