از طرفِ شهریار حنیفه

مستند مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله/ عجب اندر عجب اندر عجب اندر عجبی

«تو خوابیدی، نیکول» از دریچه یک سکانس/ سبک‌باریِ غم

تیتراژ در آثار وودی آلن: تو دقیقاً به چی اعتقاد داری؟!

به‌بهانه‌ی 60 ساله شدنِ تعطیلات تابستانی/ ونیز: سینما و خاطره

خداحافظ بوگارت: نقد فیلم روغن مار

پرتره‌ای از زبان خودت: درباره‌ی آخرین ساخته‌ی مایک لی، آقای ترنر

بهای عشق: نگاهی کوتاه به فیلم ازیو ترات (کال تشپ، تشپ کال)


صفحه قبل 1 2 3 4 / در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )