از طرفِ شهریار حنیفه

«حسن کچل»، ساخته علی حاتمی/ پرده‌خوانی، پرده‌داری

حشراتِ شوانکمایر: همینی که هست

مردی که وصیت‌نامه‌اش را در فیلم گذاشت: شورش در شهر

به‌بهانه‌ی فیلم هجوم: این‌ها را می‌نویسم که یادم بمونه

تمارض یا تظاهر؟

شگفتی‌مان از «انتظار»ی که نداشته‌ایم؛ به‌سلامتیِ اوّلین ساخته‌ی پی‌یرو مسینا

مردمان پرنده/ پایان خوشِ یک فیلم

شب‌های سپیدِ پستچی، ساخته آندری کانچالوفسکی، با شرکت ماهی‌گیران سیسیلی

سه دکمه/ آنیس واردا/ توّلدی دیگر

نگاهی به فیلم سیه‌رانوادا، ساخته کریستی پویو/ مهمان


صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد / در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )