از طرفِ شهریار حنیفه

نگاهی بر «فیل»؛ تاریکْ‌روشنی (دَمْ‌دَمای قشنگِ به قتل رسیدن)

«آیریش‌مَن» ِ اسکورسیزی: اون بلد نیست یه داستان عاشقانه بسازه

سرگردانی‌های پساآلیسی؛ در سرزمین عجایب

برای 55 ساله شدنش؛ «گرترود»، جسدی که می‌سراید

در جستجوی مکان‌های ازدست‌رفته

درباره‌ی «همه می‌دانند» اصغر فرهادی: بخشش لازم نیست اعدامش کنید

تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد؟

به‌بهانه‌ی فیلم درخت گلابی وحشی: بیلگه جیلان و سینمای ایران

طرح یک پیشنهاد به بهمن کیارستمی: اِکسُدوس

To Morgan Neville


1 2 3 4 صفحه بعد / در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )