از طرفِ شهریار حنیفه

وَه (که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی‌کند)


می رِ
می رِ
می رِ
نواختنت... اِی وای... قبلاً شنیده‌ام این را؟
اِممممم
هوم هوم
می رِ
هوم هوم

***

خوابی.
آآآآآآآآآآ
صبح که رفت، چُرتِ آفتاب‌مان را می‌بریم زیر چتر (کنار استخر)
تِق (صدای در بود؟)

.
.
.

- می‌روی؟
 - اوهوم

***

? Remember when we used to play
لاب لاب لاب لاب لاب
... بنگ بنگ

***

گِردباد چرخی می‌زند، می‌نشیند وسط خانه، خانه را دور سرش می‌چرخاند
- اَاَاَ ببخشید تشریف نمی‌برید؟
در را باز می‌کنیم: هوفففففف
بیرون می‌رود
زنگِ گوش‌ها: سسسسسسسسسس
- صدای زنگ است؟!
می‌گیریم گوش‌ها را، می‌چسبیم سکوت را
می رِ
می رِ
می رِ

***

موهیتوی‌شان مزه‌ی نوشابه می‌دهد!
اَخ
تُف

 

تابستان ۱۳۹۷( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )